PEUGEOT CASCO
Peugeot CASCO+
 
Ha a Peugeot mellett dönt, Ön és családja nemcsak kényelmet és megbízhatóságot kap, hanem a márka részéről állandó törődést is. Ennek ékes bizonyítéka a modelljeinkre szabott Peugeot Casco+ csomag, amely teljeskörű védelmet nyújt minden körülmények között. Az alábbiakban mindent megtudhat szolgáltatásunkról, amely igazi különlegességnek számít a biztosítási piacon.
 
MIRE TERJED KI A PEUGEOT CASCO+?
 
 • Töréskárra (rongálásra, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre),
 • lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár megelőzési költségeire és rabláskárra),
 • elemi károkra (pl. jégverés, viharkárok).
 
MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A PEUGEOT CASCO+?
 
 • Tudjuk, hogy a mobilitás fontos az Ön számára; ezért töréskár esetén csereautót biztosítunk a javítás idejére, legfeljebb 6 napos időtartamra (maximum bruttó 6000 Ft/nap értékben), hogy Ön kényelmesen folytatni tudja megszokott napi életvitelét. A részleteket keresse a feltételekben. *
 • Peugeot Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adnunk személygépjárművének töréskára esetén a forintos alapönrészből, ha a forintos önrész kerülne levonásra. **
 • Ha szélvédőjét cserélni szükséges biztosítási eseményből eredően, akkor gyári üveg esetén nem alkalmazunk önrészesedést az első évben. ***
 • Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha autójával vétlenül szenved balesetet, akkor az Allianz felméri a kárt és a GFB feltételei szerint – így önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától. ****
 • Ha a forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák az autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totálkár), akkor – személygépjárművek esetén a szolgáltatás alapja – az első 6 hónapban a jármű káridőponti új értékének 100%-a, a második 6 hónapban pedig 90%-a. *****???
 • Akár 6 év avulásmentességet biztosítunk gépjárműáve számára a Casco kárban először sérült karosszériaelemek cseréjének esetén (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja).
 • Nem hagyjuk veszni autóját!
Megemeltük a javíthatóság határát, így akár az autó kárkori értékének a 100%-áig javítható marad az autó. ******
 • A Peugeot Casco+ akár 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt gépjárműmentési és szállítási költségeket, valamint a lopáskármegelőzési célú tárolás költségét is.
 • A Peugeot Casco Call Center minden, a biztosítással kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad.
 • Vállaljuk, hogy a megkötött casco biztosításának a díja és a szerződésben foglalt szolgáltatások köre 5 évig nem változik, ha a szerződéskor meghatározott – biztosítási díját befolyásoló- adatokban nem történik változás.
 
A PEUGEOT CACSO+ CBIZTOSÍTÁSSAL EGYÜTT KÖTHETŐ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:
 
 • kiegészítő élet- és utasbiztosítás,
 • poggyászbiztosítás,
 • gépjármű – felelősségbiztosítás (GFB).
 
TÖBB PEUGEOT-JÁRMŰVÉRE IS SZERETNÉ KITERJESZTENI A PEUGEOT CASCO+ BIZTOSÍTÁST?
Egyedi ajánlatunkért forduljon üzletkötőinkhöz!
 
                KÖTHETEK-E TAXIRA PEUGEOT CASCÓT?
Igen, a taxi gépjárművek esetén is igénybe tudja venni ezt az egyedülálló szolgáltatást, de jellegéből adódóan speciális feltételekkel, melyekről üzletkötőinktől kaphat részletes tájékoztatást.
 
 
 
A Peugeot Casco Plusz alább részletezett feltételei az Allianz Casco ÁSZF-vel együtt értelmezendőek.
*A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító az Allianz Casco szerződésen alapuló szolgáltatását a kockázatviselés kezdetétől számított 5 évig változatlan díjért nyújtja.
A szerződő a casco-szerződés kockázatviselésének megkezdésétől számított 5 évig a Magyar Köztársaság területén, biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 6 napra, bruttó 6000/Ft/nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is jogosult, feltéve, hogy a kölcsöngépjármű igénybevétele az Allianz Casco szerződés feltételeinek megfelelő biztosítási esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik. A szolgáltatás nem terjed ki a bérbeadással hasznosított (12 hónapnál rövidebb bérleti szerződéssel), valamint a személyszállítás céljára hasznosított gépjárművekre. A szolgáltatás taxiként üzemeltetett gépjárművekre kizárólag akkor terjed ki, amennyiben a taxi használati módot a biztosítási ajánlaton feltüntették.
** Az Allianz Casco biztosítás általános feltételeitől eltérően, ha a személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy Bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomban helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását az adott személygépkocsi márkája szerinti márkaszervíz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-át átvállalja.
*** Az Allianz Casco általános biztosítási feltételek 15.2 pontja második bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított egy évig önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító az általános biztosítási feltételek 15.4 pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költségét minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.
**** AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): másik – Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató -  biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco-díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és az Allianz Biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére. Személyi sérüléssel járó biztosítási esemény esetén a szolgáltatás nem elérhető.
***** A biztosító Allianz Casco biztosítás esetén az általános szerződési feltételek 14.1 pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a szolgáltatás alapja a személygépjármű első forgalomba helyezésétől (Magyarországon, 0 kilométeresként vásárolt) számított 180. napon belül a vásárlási számlán feltüntetett új ár, a 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett új ár 90%-a.
****** Az Allianz Casco biztosítás Általános szerződési feltételeinek 14.1 pontjában meghatározott 80%-os mértékű javíthatósági értékhatártól eltérően- a biztosított igénye esetén – a biztosítási esemény akkor okoz érdekmúlást, ha a szerződési feltételekben foglaltak szerint számított várható szolgáltatási összeg eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 100%-át.
 
 


Call Center: 06 1 585 8888 E-mail: info@eurorisk.hu
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2024.07.16
PoweredBy: SK Trend Kft